Lønn

Rett lønn til rett tid er viktig. Våre løsninger gjør automatiske beregninger og vi levere alle nødvendige rapporter og utskrifter for kostnadsstyring. Du sparer penger på at lønnslippene sendes på epost til de ansatte. Vi holder oversikt over opparbeidet og uttatt ferie samt rest feriepenger. Du får også full oversikt over sykefraværet til hver enkelt medarbeider. Vi oppbevarer all data også alle detaljer fra tidligere år du har benyttet oss. Det betyr at vi alltid kan gå tilbake og få alle utskrifter fra alle år.

 

Lønnsrutine:

Lønnsgrunnlaget sendes oss og vi utarbeider utbetalingsliste, lønnslipper, 2-månedlig terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Du kan enten utbetale lønningene selv, samt skatt og avgift eller Aval AS kan gjøre dette. Ved årets slutt produserer vi lønns- og trekkoppgaver.

Kontakt Aval AS så ser vi på din lønnsrutine sammen

Tilbake til Aval AS sine tjenester