Lønnsarbeidet kan være komplisert og bedrifter som overlater dette til Aval AS sparer mye tid og administrasjonsarbeid.

Ved å inngå et samarbeid med Aval AS får du trygghet på at lønnsarbeidet blir utført etter gjeldende lover og regler, samtidig som du har full kontroll på hva som utbetales til dine ansatte.

Våre lønnskonsulenter er alltid oppdatert innen lønnsområdet.

Du bestemmer selv hvor mye du vil overlate til oss.

Vi tilbyr blant annet:

Lønn

 • Lønnsutbetaling og lønnslipper
 • Feriepenger
 • Innrapportering av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • A-melding
 • Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • NAV inntektsopplysningsskjema v/sykmeldinger mv.
 • Administrere forsikringer og OTP

Personale

 • Rådgivning personalsaker
 • Arbeidskontrakter
 • Oppsigelser
 • Bistand sykefravær

Aval AS sine løsninger passer for bedrifter i alle størrelser og antall ansatte uansett bransje.

Ta kontakt for et møte i dag!

Vil du ha mer informasjon? Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.